Рівні англійської мови

Рівні англійської мови
Вивчай англійську мову у БОЯР
Beginner(A1)
Може розуміти і вживати побутові повсякденні вирази, а також будувати елементарні речення з метою задоволення конкретних потреб. Може відрекомендуватись або представити когось. Може запитувати і відповідати на запитання про деякі деталі особистого життя, про людей, про речі тощо. Може взаємодіяти на простому рівні, якщо співрозмовник говорить повільно і чітко та готовий прийти на допомогу.
Pre intermediate (A2)
Може розуміти ізольовані фрази та широко вживані вирази, необхідні для повсякденного спілкування у сферах особистого побуту, сімейного життя, здійснення покупок, місцевої географії, роботи. Може спілкуватись у простих і звичайних ситуаціях, де потрібен простий і прямий обмін інформацією на знайомі та звичні теми. Може описати простими мовними засобами вигляд свого оточення, найближче середовище і все, що пов'язане зі сферою безпосередніх потреб.


Intermediate(B1)
Може розуміти основний зміст чіткого нормативного мовлення на теми, близькі і часто вживані на роботі, у навчанні, під час дозвілля тощо. Може вирішити більшість проблем під час перебування у країні, мова якої вивчається. Може просто і зв'язано висловитись на знайомі теми або теми особистих інтересів. Може описати досвід, події, сподівання, мрії тощо..
Upper intermediate(B2)
Може розуміти основні ідеї тексту як на конкретну, так і на абстрактну тему, у тому числі й дискусії за фахом. Може вільно спілкуватися з носіями мови. Може чітко, детально висловитись на широке коло тем, виражати свою думку з певної проблеми, наводячи різноманітні аргументи за і проти.
Advanced (C1)
Може розуміти широкий спектр достатньо складних та об'ємних текстів і розпізнавати імпліцитне значення. Може висловлюватись швидко і спонтанно без помітних утруднень, пов'язаних з пошуком засобів вираження. Може ефективно і гнучко користуватись мовою у суспільному житті, навчанні та роботі. Може чітко, логічно, детально висловлюватись на складні теми, демонструючи свідоме володіння граматичними структурами, конекторами та зв'язними програмами висловлювання.
Proficient (C2)
Може розуміти без утруднень практично все, що чує або читає. Може вилучити інформацію з різних усних чи письмових джерел, узагальнити її і зробити аргументований виклад у зв'язній формі. Може висловлюватисьспонтанно, дуже швидко і точно, диференціюючи найтонші відтінки смислу у доволі складних ситуаціях.

Визначити рівень англійської мови онлайн

on-line
Визначити рівень англійської мови
Тест на рівень Elementary
Start quiz
1.My favourite sport …… tennis
Next
Check
Show result
2. Roberto is Italian. He's …… Italy .
Next
Check
Show result
3. …… you help me, please?
Next
Check
Show result
Kiyv is the …… of Ukraine
Next
Check
Show result
I leave for work …… quarter past eight.
Next
Check
Show result
The doctor told me that I …… smoke.
Next
Check
Show result
…… that man in the red hat?
Next
Check
Show result
This letter is for Tom. Give it to ……
Next
Check
Show result
We …… to school every day
Next
Check
Show result
She often …… fish because it's good for her.
Next
Check
Show result
She …… a letter at the moment.
Next
Check
Show result
What …… on Saturdays?
Next
Check
Show result
Look at Jane! She …… a red dress today!
Next
Check
Show result
Yesterday we …… to the cinema
Next
Check
Show result
When …… Rome? Last summer or last winter?
Next
Check
Show result
London is …… than New York.
Next
Check
Show result
Paris is the …… city I've ever seen
Next
Check
Show result
…… your homework yet?
Next
Check
Show result
…… you help me with my project, please?
Next
Check
Show result
She usually likes coffee, but now she ………. tea.
Next
Check
Show result
Ваш рівень elementary
Ми піднімемо Ваш рівень
Restart
Чудово!
Записуйтесь на pre-intermediate у БОЯР
Restart
Restart
on-line
Визначити рівень англійської мови
Тест на рівень pre-intermediate
Start quiz
The blue jacket costs $50, the white jacket costs $70. The blue jacket is …… than the white one.
Next
Check
Show result
My cousin …… his holidays with us next summer.
Next
Check
Show result
By this time next year, Jane …… Spanish for two years
Next
Check
Show result
Let's go shopping, ……?
Next
Check
Show result
Alice won't be able to buy that car …… she saves some money.
Next
Check
Show result
Rachel …… be in hospital; I just talked to her and she said she was at home.
Next
Check
Show result
Mary works …… a nurse at Pillby Hospital.
Next
Check
Show result
John is soaking wet because he …… in the rain.
Next
Check
Show result
If you had studied harder, you …… the entrance exams.
Next
Check
Show result
I don't think there is …… bread left.
Next
Check
Show result
…… he is rich, he never spends any money.
Next
Check
Show result
Do you remember …… that film? We went to the cinema together.
Next
Check
Show result
The authorities …… rebuilding the houses.
Next
Check
Show result
Dogs are very loyal pets. ……, they can guard your property
Next
Check
Show result
It's no use …… the hedges cut until next month
Next
Check
Show result
Her hair is not …… Catherine's.
Next
Check
Show result
You …… me!
Next
Check
Show result
I don't think you ………..stay out late
Next
Check
Show result
You…………….bring anything special to the party.
Next
Check
Show result
Could you…………..me a favour and look after the children after school, please?
Next
Check
Show result
Ваш рівень pre-intermediate
Ми допоможемо підвищити Ваш рівень
Restart
Чудово!
Записуйтесь на intermediate у БОЯР
Restart
on-line
Визначити рівень англійської мови
Тест на рівень intermediate
Start quiz
I _______ the Star Wars films.
Next
Check
Show result
They_____ for Google_____2004.
Next
Check
Show result
If you ______ that expensive car, you ___ enough money to go on holiday.
Next
Check
Show result
What ____ if you ____a mobile phone?
Next
Check
Show result
Alison has worked for a month without a day off — she ________be exhausted.
Next
Check
Show result
"I'm not very sociable. ______."
Next
Check
Show result
"Sorry I'm late. _____for a long time?"
Next
Check
Show result
Ellen ____ that she needs to do more exercise
Next
Check
Show result
Could you tell me where ______ ?
Next
Check
Show result
Do you know ______ this train goes to Cardiff?
Next
Check
Show result
It's lovely day, ______?
Next
Check
Show result
The interviewer asked _____ drive.
Next
Check
Show result
The dentist _______to make another appointment.
Next
Check
Show result
The police officer ____ the robber to put down his gun and put his hands above his head.
Next
Check
Show result
You'll need to ____ an answer to this problem.
Next
Check
Show result
I want to watch the television news. Could you _______ , please?
Next
Check
Show result
The kids ____over the garden wall to get their football back.
Next
Check
Show result
They always forget _______ the flowers.
Next
Check
Show result
I was so hurt when he said I was __________.
Next
Check
Show result
None of my children look like me. They all _________ the father.
Next
Check
Show result
Ваш рівень intermediate
Ми допоможемо підвищити Ваш рівень у БОЯР
Restart
Чудово!
Записуйтесь на upper-intermediate у БОЯР
Restart